TRANSPORT AV DYR

Transport av dyr

Pris

Km ved bruk av bil og hestehenger

10,00 kr

Km ved bruk av lastebil

25,00 kr

Kjøretid/lasting per time ved bruk av bil og hestehenger

350,00 kr

Kjøretid/lasting per time ved bruk av lastebil

500,00 kr

Prisene over er inkludert MVA.