Eselet heter Øystein og må ikke forveksles med husets herre, som tilfeldigvis bærer samme navn 🙂

unsplash