Vi har leir for barn i sommerferien uke 25, 26 og 27, høstferien, mandag til onsdag  i påskeferien og leir i vinterferien. 

Oppmøte hver dag er kl 9. Henting kl 18:30. Hjemreise siste dag kl 16. Oppvisning kl 15 siste dagen på leirene i sommerferien. 

Pris på sommerleir, høstleir og vinterleir er 4000kr. Inkluderer lunsj og middag. 

Pris påskeleir er 2400kr. Inkluderer lunsj og middag. Påskeleiren er fra mandag til onsdag. 

unsplash